Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια για το e-Επιμελητήριο;
Η SGA θα συνεχίσει να βελτιώνει και να προσφέρει καινοτόμες λύσεις ενισχύοντας την συνεργασία της με το Επιμελητήριο Καρδίτσας. Το SGA e-Επιμελητήριο σύντομα θα ενισχυθεί με περισσότερες δυνατότητες. Σύμφωνα με τον κ. Αβραμίδη βρισκόμαστε στο στάδιο ανάπτυξης ενός σύγχρονου συστήματος δημιουργίας και διαχείρισης αιτήσεων που θα καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών του ΕΒΕΚ, ενώ σκοπός είναι το σύστημα να περιλαμβάνει ακόμα και την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας