Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις - μέλη;
Σημαντικό κομμάτι της σχεδίασης και ανάπτυξης του SGA e-Επιμελητήριο είναι οι παρεχόμενες δυνατότητες, για διευκόλυνση στην αναζήτηση επιχειρήσεων - μελών, από τρίτους, που αναζητούν συνεργασίες. Ο τρόπος αναζήτησης με "λέξεις -  κλειδια" γίνεται από την περιγραφή της δραστηριότητας των μελών και μελλοντικά με προϊόντα και γεωγραφική θέση.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του SGA e-Επιμελητήριο, είναι ο χρόνος που σπαταλά ένα μέλος, να επισκεφτεί τα γραφεία του Επιμελητηρίου  Καρδίτσας  για να διεκπαιρεώσει τις συναλλαγές του.  Τώρα,  μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν αυτοί τις διαδικασίες από το γραφείο τους, σε χρόνο που δεν θα ξεπερνά τα πέντε με δέκα λεπτά.
Πιο συγκεκριμένα τα μέλη - επιχειρήσεις μπορούν,
  • Να ελέγξουν τα στοιχεία που διατηρεί το Επιμελητήριο Καρδίτσας στα μητρώα του,
  • Να εκδώσουν Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις,
  • Να πληρώσουν συνδρομές που τυχόν οφείλουν, με την χρήση πιστωτικής κάρτας, και
  • Να τροποποιήσουν μη σημαντικά στοιχεία των, όπως στοιχεία επικοινωνίας κ.α.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας