Τι είναι το SGA e-Επιμελητήριο;
Το SGA e-Επιμελητήριο είναι ένα σύγχρονο δικτυακό εργαλείο που παρέχει στο επιμελητήριο Καρδίτσας νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις - μέλη του. Κάθε μέλος - επιχείρηση που έχει την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και μέσα από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, από την άνεση του γραφείου του.
Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας