ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ)

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 2-7-2012 Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ)

ΓΙΑ ΟΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 4-4-2011 (Υπ. Απόφ. Κ1- 941/2012 - Κ1-1136/2012).
ΥΠΟΧΡΕΟΙ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, Ε.Π.Ε, Α.Ε., ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας