Διακήρυξη 9/2024 Ανοικτού Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 16/04/2024

Ανάρτηση Περίληψης Διακήρυξης (αριθμ   πρωτ  6779/15-04-2024) για τον διαγωνισμό προμήθειας  «ΓΕΥΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΣΙΤΙΣΗ (βραδινή Σαββατοκύριακα & αργίες) ασθενών και εφημερευόντων γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας