ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟ
Ημερομηνία: 16/08/2021

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των μελών μας, διευκρινίζουμε ότι:

Το πιστοποιητικό εκπροσώπησης αφορά μόνο τα νομικά πρόσωπα.

Τα φυσικά πρόσωπα-ατομικές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να προσκομίσετε το πιστοποιητικό αυτό.

Συνεπώς, όσες ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλατε αίτηση για λήψη του πιστοποιητικού αυτού, δεν θα λάβετε απάντηση διότι δεν υφίσταται η έκδοση του.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας