Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Εμπορικό Κέντρο

Οι υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εμπορικού Κέντρου είναι διαθέσιμες μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών
  • Τους Συμβούλους που διαθέτουν τις υπηρεσίες τους μέσα από το Ηλεκτρονικό Εμπορικό Κέντρο
  • Τους απλούς πελάτες που έχουν το δικαίωμα να περιηγηθούν στο Ηλεκτρονικό Εμπορικό Κέντρο

Σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία που συμπληρώνεται στις φόρμες εγγραφές διασταυρώνονται από το Επιμελητήριο.

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας