ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ημερομηνία: 20/06/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κατόπιν διαπραγμάτευσης) του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδω

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας