karditsacci-logo
Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
e-boss-gr
directmarket
Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων
Ημερομηνία: 15/09/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων για την καταγραφή  ζημιών και επιχορήγηση των επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από την Θεομηνία «ΝΤΑΝΙΕΛ» της 6ης Σεπτεμβρίου 2023.

 

Σε συνέχεια προηγούμενων δελτίων τύπου και καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων και η καταγραφή των ζημιών, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν κάποιες διευκρινίσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι.

Οι αγροτικές επιχειρήσεις (γεωργικές και κτηνοτροφικές), εκτός της απώλειας φυτικής παραγωγής ή ζωικού κεφαλαίου τα οποία αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ με την τυπική διαδικασία, δικαιούνται επιχορήγησης από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφονται ως κατεστραμμένα. Και για την επιχορήγηση αυτή η αίτηση υποβάλλεται  ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ  ΕΛΓΑ, από τους οποίους θα διαβιβαστεί στις επιτροπές Κρατικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.  Οι αγροτικές επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν καμία αίτηση ούτε στην Διεύθυνση Ανάπτυξης (Γρ. Λαμπράκη 21), ούτε στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Λ. Δημοκρατίας 46). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441355202, 203, 248, 249.

Για τις επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και  εμπορικά καταστήματα, οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της  Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 21, 3ος όροφος και για επιχειρήσεις που βρίσκονται στο Δήμο Παλαμά και στο Δημαρχείο Παλαμά λόγω της δυσκολίας μετακίνησης των πολιτών. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441354601 έως 610.

Οι επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και  εμπορικά καταστήματα και από τις αγροτικές επιχειρήσεις ΜΟΝΟ οι κτηνοτροφικές, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης (2.000 έως 4000 €) μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr, η οποία θα καταβάλλεται μετά τις απαραίτητες διασταυρώσεις και ελέγχους.

Για τις ζημιές στα κτήρια όλων των επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες τους δικαιούνται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή / ανακατασκευή τους.  Το πλαίσιο υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), κλιμάκια της οποίας διενεργούν τις σχετικές αυτοψίες. Για τη διενέργεια αυτοψίας οι επιχειρήσεις απευθύνονται στους οικείους Δήμους.  Δικαιούνται επίσης πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr.  Η πρώτη αρωγή θα καταβάλλεται μετά από τις απαραίτητες διασταυρώσεις και ελέγχους, ανάλογα με τη σοβαρότητα των ζημιών, εφόσον υπάρχει σχετικό δελτίο αυτοψίας της ΓΔΑΕΦΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ημερομηνία: 10/09/2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιοι Δικαιούνται (Δικαιούχοι)

Επιδευματίες και νομικά πρόσωπα καθώς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες.

Ποιες ζημιές καλύπτονται:

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές σύμφωνα με το ποσοστό της ζημίας που θα εκτιμηθεί από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής που συστήνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενδεικτικά:

Στοιχεία ενεργητικού , όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα,φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής και αποθηκευμένα προϊόντα κτλ.

Τι αιτήσεις κάνω;

1η Υποβάλλω ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα arogi.gov.gr. H αίτηση αφορά την πρώτη αρωγή (προκαταβολή επιχορήγησης)

2η Υποβάλλω αίτηση για την διενέργεια αυτοψίας και για την επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια ή στον οικείο Δήμο. Μαζί με την αίτηση επισυνάπτεται λίστα καταγραφή ζημιών.

Πως αποδεικνύω την ζημιά;

Δικαιολογητικά για την εκτίμηση των ζημιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής

(ενδεικτικά)

Στοιχεία μητρώου επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις Φ.Π.Α..

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας για την κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, υπεύθυνη δήλωση του πληγέντα - και σε περίπτωση μη ατομικής επιχείρησης του νόμιμου εκπροσώπου - περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Απογραφή προηγουμένου έτους.

Βιβλίο παγίων.

Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων κ.λπ. λαμβάνοντας υπόψη και τις πωλήσεις στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την επέλευση της θεομηνίας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, αναζητούνται από τους προμηθευτές ή τα βιβλία αποθήκης κ.λπ..

  • Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από

κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται η παλαιότητα και η κατάσταση

του μηχανήματος.

Σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος κατά την περίοδο της θεομηνίας και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Φωτογραφίες και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

Άδειες λειτουργίας ή λοιπές άδειες.

Κάθε άλλο στοιχείο προς υποστήριξη του αιτήματος και της εκτίμησης των ζημιών. Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία.

Αν έχω πάθει ζημιά σε κτίριο

Απευθύνομαι στον Δήμο μου για να ελεγχθεί το κτήριο από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ). Δικαιούμαι στεγαστική συνδρομή σε περίπτωση βλαβών σε κτήρια στα οποία είμαι ιδιοκτήτης για την επισκευή ή ανακατασκευή τους. Η στεγαστική συνδρομή αποτελείται από δωρεάν κρατική αρωγή (80%) και άτοκο δάνειο (20%) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έως το μέγιστο των 150 τ.μ. από το σύνολο αθροίσματος των εμβαδών των ιδιοκτησιών της επιχείρησης.

Δικαιούμαι επίσης πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Αιτήσεις θα υποβάλλονται τις επόμενες ημέρες στην πλατφόρμα arogi.gov.gr εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η αυτοψία της ΓΔΑΕΦΚ και το σχετικό δελτίο θα πρέπει να έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα.

 

Που ζητάω πληροφορίες - υποστήριξη

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας δημιούργησε ειδικό τμήμα ενημέρωσης και υποστήριξης των πληγέντων επιχειρήσεων στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις στα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας 24410-22301 κα Κοτρώνη Γεωργία και κα Γιαννακοπούλου Μιχαλίτσα (09:00 – 17:00) ή εναλλακτικά στο email info@karditsacci.gr καθώς και στα τηλέφωνα της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (213 1331300 / 08:00 – 16:00) ή εναλλακτικά στο email infoarogi@civilprotection.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ημερομηνία: 20/06/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κατόπιν διαπραγμάτευσης) του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδω

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ημερομηνία: 20/06/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κατόπιν διαπραγμάτευσης) του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
Ημερομηνία:

Tο Επιμελητήριο Καρδίτσας στα πλαίσια του προγράμματος «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» που έχει θεσπίσει, θα χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες σε τέκνα επιχειρηματιών-μελών του Επιμελητηρίου που πέτυχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022, με κριτήριο την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής στους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι υποβάλλουν στην Διοικούσα Επιτροπή των Υποτροφιών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απ’ όπου προκύπτει ότι είναι δημότες Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας  Καρδίτσας.

2. Απολυτήριο Λυκείου.

3. Βεβαίωση της Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την συνολική βαθμολογία του επιτυχόντα.

4. Βεβαίωση της σχολής για την εγγραφή του επιτυχόντα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (η βεβαίωση θα προσκομίζεται αμέσως μετά την έναρξη των εγγραφών στα Α.Ε.Ι.)

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του ενός γονέα – κηδεμόνα του υποψηφίου στο Επιμελητήριο Καρδίτσας.

6. Δήλωση του υποψηφίου όπου θα αναγράφεται ότι δεν είναι υπότροφος άλλης υποτροφίας και ότι θα ακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών του.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά με την ηλεκτρονική αποστολή τους στο e-mail του Επιμελητηρίου info@karditsacci.gr έως τις 30/11/2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Philoxenia 2022
Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο  Καρδίτσας προτίθεται να συμμετάσχει στην «37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού  Philoxenia 2022» στο περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  Η έκθεση πραγματοποιείται από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Για το λόγο αυτό καλεί τις επιχειρήσεις-μέλη του οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να προβληθούν μέσω του Επιμελητηρίου στο περίπτερο της Περιφέρειας, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι  τις 10/11/2022  στις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου στα  τηλ. 24410 22301 και 22334 (Αρμόδια υπάλληλος κα. Μιχαλίτσα Γιαννακοπούλου - εσωτ.  4)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» (ΑΡΓΟΛΙΔΑ , 16-20/11/2022)
Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας προτίθεται να συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στην Έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  EXPO» που θα πραγματοποιηθεί στην Αργολίδα  από 16 έως 20 Νοεμβρίου 2022  και το οποίο θα διαθέσει στα μέλη του.

 

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητήριου Καρδίτσας που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά μέχρι και την 10/11/2022.

Λόγω των περιορισμένων τετραγωνικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .

 

Δηλώσεις συμμετοχής  στα τηλ. 24410 22301 και 22334 κα Μιχαλίτσα Γιαννακοπούλου (εσωτ.4)

Πρόσκληση

Ανοιχτή Πρόσκληση

για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας,

Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας»

με Κωδικό ΟΠΣ 5033605 (Υποέργο 4)

 

Αναλυτικά δείτε το αρχείο της προσκλησης εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλείστε όπως στις 23 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων  συνεδριάσεων   (2-6-2022).

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με περαιτέρω ενέργειες του Επιμελητηρίου για την υπόθεση της πυρκαγιάς στο χώρο των καπναποθηκών Καρδίτσας.

Εισηγητής : Ζυγογιαννης Κωνσταντίνος , Προέδρος Επιμελητηρίου.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση της 17ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης  Καρδίτσας.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επισκευαστικές εργασίες για αποκατάσταση φθορών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Εισηγητής: Στεργιούλης Γεώργιος , Υπεύθυνος  Συμβουλευτικής Υποστήριξης  Επιχειρήσεων.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας για την οικονομική ενίσχυση από το Επιμελητήριο της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στην ιστορική σπηλιά που γεννήθηκε ο Καραϊσκάκης στις 29/6/2022.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την οικονομική ενίσχυση από το Επιμελητήριο της διοργάνωσης της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Παίδων που θα γίνει από 28/6 έως 3/7/2022 στην Καρδίτσα.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Λαογραφικού Χορευτικού Ομίλου Καρδίτσας «ΜΕΝΕΛΑΙΣ» για επιχορήγηση από το Επιμελητήριο του Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας «ΜΕΝΕΛΑΪΔΙΑ 2022» που θα γίνει από  22-28/8/2022 στην Καρδίτσα.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Κέντρου Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Καρδίτσας για την οικονομική ενίσχυση από το Επιμελητήριο του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου με τίτλο : «Πρόσφυγες : Από τη Μικρασιατική καταστροφή ως τις μέρες μας» που θα γίνει από 16-18/9/2022 στην Καρδίτσα.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

10.  Διάφορα.

 

Info Kiosk

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

(ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε μια πρωτοβουλία ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας  προτίθεται να αναλάβει τη συγκέντρωση  προωθητικού -διαφημιστικού υλικού για τις επιχειρήσεις-μέλη και τα προϊόντα τους καθώς και για την ανάδειξη του Νομού Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού, το οποίο θα προβάλλεται μέσω Info Kiosk του Επιμελητηρίου σε διάφορες εκδηλώσεις , κλαδικές εκθέσεις , συνέδρια και  events.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητηρίου Καρδίτσας που επιθυμούν να παρέχουν υλικό σε ψηφιακή μορφή για την προβολή της επιχείρησής τους, να αποστείλουν το ηλεκτρονικό αρχείο είτε στο e-mail του Επιμελητηρίου info@karditsacci.gr ,είτε να το προσκομίσουν οι ίδιοι στα γραφεία του Επιμελητηρίου σε usb stick (φλασάκι). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών αρχείων (video και εικόνας) θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

  • Image file: .bmp, .jpg, .jpeg, .png
  • Video file: .mp4 (h264, max resolution FHD)
Η  οθόνη  του INFO KISOK θα είναι οριζόντιας  προβολής, Σχήμα οθόνης (Aspect ratio ) : 16:9 και  Ανάλυση (Resolution ) : FHD 1.920 x 1.080.
Υπεύθυνη για τη συγκέντρωση του υλικού είναι η κα Γιαννακοπούλου και η παραλαβή του θα γίνεται μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 κατά τις ώρες 9:00 -14:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καρδίτσας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@karditsacci.gr.
Tηλ. επικοινωνίας 24410 22301  (εσωτ. 4).
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)