karditsacci-logo
Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
e-boss-gr
directmarket
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Δ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ "FOODEXPO 2023"
Ημερομηνία: 16/01/2023

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ «FOOD EXPO 2023»

(18/3/2023-20/3/2023)

 

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας προτίθεται να συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD EXPO 2023», το οποίο θα διαθέσει στα μέλη του.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητήριου Καρδίτσας που ενδιαφέρονται , να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά μέχρι και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023. Λόγω των περιορισμένων τετραγωνικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .

Δηλώσεις συμμετοχής  στα τηλ. 24410 22301 και 22334 κα Γιαννακοπούλου.

Προκηρύξεις
Ημερομηνία: 20/12/2022

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδώ ειδών, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς Λάρισας.

Παρακάτω ακολουθούν τα link με τις τρεις (6) προκηρύξεις και σχετικά έγγραφα.

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 22/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 23/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 25/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 26/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 27/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Υπεύθυνη Δήλωση IBAN

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Δ. 1400/73

 

9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ- The Greek Fine Food Exhibition
Ημερομηνία: 09/12/2022

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας προτίθεται να συμμετάσχει με περίπτερο στην Έκθεση «9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ- The Greek Fine Food Exhibition», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 4-6 Φεβρουαρίου 2023 στο MEC Παιανίας.

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας από κοινού με την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα επιδοτήσει μέρος του κόστους συμμετοχής των επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες-μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Καρδίτσας  στο τηλ. 24410 22301 (κα Μιχαλίτσα Γιαννακοπούλου)

Πρόσκληση
Ημερομηνία: 08/12/2022

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε)

Προσκαλεί τα μέλη του, σε Εκδήλωση Ενημέρωσης – Διαβούλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, την Τρίτη  13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30, για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της «Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων μέσω του LEADER» για την περίοδο 2023-2027.

Το σχέδιο Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027, με προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής το σύνολο των Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας θα σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω της τα πάνω» προσέγγισης ως προϊόν διαβούλευσης με της αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.

Η εκδήλωση έχει σαν στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση και την καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τα μέλη / επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΣΣ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων - ΙΜΕ
Ημερομηνία: 06/12/2022

Την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022, στις 18:00, στο Επιμελητήριο Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων - IME”.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη μίας on-line υπηρεσίας υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια, για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων λειτουργίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από μια ψηφιακή πλατφόρμα και ένα μοντέλο διαχείρισης και αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) με σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας και αξιοποίησης (business analytics). Με την υπηρεσία, η μικρή επιχείρηση αποκτά πρόσβαση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία της παρέχει διάγνωση, επιχειρηματικές συμβουλές και οδηγίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και οι οποίες σε σημαντικό βαθμό προσφέρονται δωρεάν. Επιπλέον, μέσω του έργου έχει διαμορφωθεί ένα ψηφιακό εργαλείο εξειδικευμένης υποστήριξης συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Στο συνεργατικό σχήμα συμμετέχουν 3 Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ). Στο σχήμα συμβάλει ως επιχειρηματικός εταίρος η Επιχείρηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Grant Thornton.

Το έργο έχει ως βασικό στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων, που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία. Είναι συμβατό με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» και του «Προγράμματος Περιφερειακής Καινοτομίας (ΠΠΚ)».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδ. Έργου Τ1ΕΔΚ-02161).

 

Πληροφορίες:

https://ime.uth.gr/

 

Facebook event:

https://www.facebook.com/events/3014565735355739

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ημερομηνία: 30/11/2022

Ειδική εκδήλωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

και του Επιμελητηρίου Καρδίτσας,

με θέμα την Πάταξη της Παραοικονομίας και του Παρεμπορίου

και την προστασία των στεγασμένων επιχειρήσεων

 

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Ιωάννης Μασούτης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, κ. Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης,  και ο Προέδρος της Θεματικής Επιτροπής Παραοικονομίας και Παρεμπορίου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου,

σας προσκαλούν

σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί  στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, την 3η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., με τη συμμετοχή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς και με θέμα: «Ανάδειξη της τεράστιας μάστιγας του Παρεμπορίου και της Παραοικονομίας»,  η οποία πλήττει την Ελληνική Οικονομία, το νόμιμο εμπόριο και τον υγιή ανταγωνισμό.

Τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. θα εκπροσωπήσει ο Διοικητής της κ. Χαράλαμπος Μελισσινός.

Στόχος μας είναι να γίνει κατανοητό, ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και με όλες μας τις δυνάμεις να σταματήσουμε την οικονομική αιμορραγία που προκαλούν τα λαθραία και παραποιημένα προϊόντα, τόσο στην υγιή Επιχειρηματικότητα όσο και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η δραστική μείωση του Παρεμπορίου και ο περιορισμός της Παραοικονομίας απαιτεί τη σύμπραξη και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων, ως εκ τούτου θεωρούμε την παρουσία σας απαραίτητη.

Δημιουργία βίντεο προβολής του Π.Ε. Καρδίτσας
Ημερομηνία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης του έργου: “Δημιουργία βίντεο προβολής του Π.Ε. Καρδίτσας” .

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου: “ Δημιουργία βίντεο προβολής του Νομού Καρδίτσας ” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, καθώς και demo- δείγμα της δουλειάς τους, αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) μέχρι τις 5-12-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Επιμελητήριο Καρδίτσας (Ηρ. Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφ.).

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν σε ποσοστό:

α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς 20%

β) H πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης 30%

γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων 30%

δ) Ο χρόνος παράδοσης 20%

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : 24410 22301 (εσωτ. 4- κα Γιαννακοπούλου).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή Αναδόχου  που θα αναλάβει την δημιουργία ενός βίντεο σε ανάλυση HD ή και παραπάνω,  το οποίο θα προβάλλει τις φυσικές ομορφιές του Νομού , κατά τη διάρκεια όλων των εποχών του έτους και ταυτόχρονα θα προωθεί τις βασικές κατηγορίες της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας  στην περιοχή με ανάλογη παρουσίαση.

Το βίντεο θα περιλαμβάνει επίσης μουσική κάλυψη και υπότιτλους σε Ελληνικά και Αγγλικά και η συνολική του διάρκεια θα είναι διάρκειας περίπου τέσσερα (4 ) λεπτά.

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με το Επιμελητήριο Καρδίτσας , θα λαμβάνει υπόψη του και θα συμμορφώνεται προς τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις του, για την άρτια υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων αυτού.

Με την παράδοση του έργου, τα πνευματικά δικαιώματα του συνόλου του ανωτέρω έργου και των επιμέρους παραδοτέων αυτού, καθώς και το αποκλειστικό και απεριόριστο δικαίωμα όσον αφορά το χρόνο, χώρο και περιεχόμενο και το δικαίωμα χρήσης του έργου, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η άμεση ή έμμεση αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάδοση, η παρουσίαση ή η δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και ανήκουν στο Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα παραπάνω παραδοτέα και να κάνει όλες τις ενέργειες δράσεων και υποστήριξης που απαιτούνται για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση του έργου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις της, για την άρτια υλοποίηση του έργου και των παραδοτέων αυτού.

Πολυκλαδική Έκθεση Thessaly EXPO 22
Ημερομηνία:

 

ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ THESSALY EXPO 22 ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καρδίτσας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Καρδίτσας η ΔΕΘ -HELEXPO A.E. διοργανώνει την πολυκλαδική έκθεση "Thessaly Expo 22" από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου του 2022 στην πόλη της Καρδίτσας με στόχο την προβολή της ευρύτερης περιοχής και των επιχειρήσεών της και αιχμή τους κλάδους των τροφίμων-ποτών και του τουρισμού.

Τιμώμενη Περιοχή της Thessaly Expo 22 θα είναι οι Σποράδες, ενώ η έκθεση θα εμπλουτιστεί με σειρά παράλληλων εκδηλώσεων και επιχειρηματικών εκδηλώσεων εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Καπναποθήκες Καρδίτσας, θα αναδειχθούν τοπικά προϊόντα και παραγωγοί, ενώ θα προβληθεί ο ορεινός και εναλλακτικός τουρισμός της ευρύτερης περιοχής, αλλά και η παράδοση και η στενή σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα.

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην 86η Δ.Ε.Θ.
Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας συμμετέχει με δικό του περίπτερο (περίπτερο 3, stand C3) στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η οποία πραγματοποιείται από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022 και φέτος έχει ως τιμώμενη χώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε αυτή συμμετέχουν τα Επιμελητήρια της χώρας εκπροσωπώντας το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της Ελλάδας.

Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου φιλοξενούνται δωρεάν οι τέσσερεις  επιχειρήσεις μέλη του : 1) ΒΑΪΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 2) ΤΑΝΚΙ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, 3) URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (BIOMECHANICAL SOLUTIONS) .

Σας περιμένουμε όλους να μας επισκεφθείτε στο περίπτερό μας Νο3 Stand C3.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΟΥ
Ημερομηνία:

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας συγχαίρει θερμά την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη  για τον νέο προσωπικό της  θρίαμβο με την κατάκτηση και δεύτερου  χρυσού μεταλλίου στα 20 χλμ. βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο.

Η κατάταξη της Καρδιτσιώτισας αθλήτριας και κόρης επιχειρηματία μέλους του Επιμελητηρίου μας, στις κορυφαίες εκπροσώπους του αθλήματος βάδην, αποτελεί δικαίωση για την ίδια και ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για τους Καρδιτσιώτες και την πατρίδα μας, που πανηγυρίζουν με τις επιτυχίες της.

Πολλά συγχαρητήρια Αντιγόνη!!

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)