karditsacci-logo
Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
e-boss-gr
directmarket
Κύριο θέμα
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «YACHTING VOLOS ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» (5/5/2022-8/5/2022)
Ημερομηνία:

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας προτίθεται να συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στο Φεστιβάλ «YACHTING VOLOS : ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» που θα διεξαχθεί στο λιμάνι του Βόλου από 5 έως 8 Μαΐου 2022 και στο οποίο θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των προϊόντων της περιοχής της Καρδίτσας με γαστρονομικές επιδείξεις τοπικών προϊόντων.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητήριου Καρδίτσας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, με την προϋπόθεση της φυσικής παρουσίας τους στο περίπτερο, να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά μέχρι και την Πέμπτη 28 Απρίλιου 2022.

 

Δηλώσεις συμμετοχής  στα τηλ. 24410 22301 και 22334 κα Γιαννακοπούλου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2022 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΕΥΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΣΙΤΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ CPV 15894220-9
Ημερομηνία:

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την προμήθεια «ΓΕΥΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΣΙΤΙΣΗ (βραδινή Σαββατοκύριακα & αργίες) ασθενών και εφημερευόντων γιατρών CPV 15894220-9 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 221.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  ΚΑΕ 1511  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 4/2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 158639

Γλώσσα : Ελληνική

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Tετάρτη  06-04-2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-04-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00  μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 03-05-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Χρόνος δημοσίευσης της Διακήρυξης : Στο  (ΚΗΜΔΗΣ-ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, στη www.diavgeia.gov.gr,  στην Ιστοσελίδα  5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr και στον ελληνικό τύπο,  την  Tετάρτη  06-04-2022.

 

Πληροφορίες: κάθε εργάσιμη ημέρα, στο Γραφείο Προμηθειών κα Φούκη τηλ. επικοινωνίας 2441351156-147.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ "ΑΝΑΣΑ ΙΙ"
Ημερομηνία:

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ -ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ  ΤΟ "ΑΝΑΣΑ ΙΙ"

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, προσκαλεί τα μέλη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στην διαδικτυακή ενημέρωση που διοργανώνει με θέμα Νέα Δράση του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 : "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid -19 στη Θεσσαλία -ΑΝΑΣΑ ΙΙ" την Τρίτη 12/04/2022 και ώρα 12:00.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης από την Υπεύθυνη της Δράσης κα. Χαρά Γεροδήμου  και θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που θα υποβληθούν , με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/81487788057...

Meeting ID: 814 8778 8057

Passcode: 08Eex7

 

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ενημέρωση

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ :

Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ενημέρωση που διοργανώνεται από την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα:  Παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05 Απριλίου 2022 και ώρα 13.00.

Η παρουσίαση της Δράσης θα γίνει διαδικτυακά από την Υπεύθυνη της Δράσης κα Κατσίβελου Κέλλυ και θα προβληθεί στο κανάλι της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στο YouTube και στα social media (facebook και twitter) της ΑΕΔΕΠ με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων εστίασης πάνω στη Δράση και σε ερωτήματα που έχουν ανακύψει από τη προκήρυξή της.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδω.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείστε όπως στις 29 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, να συμμετάσχετε μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:


 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (22-2-2022).

 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διάφορες ξυλουργικές κατασκευές (ντουλάπες, ράφια κ.λ.π) και εργασίες τοποθέτησης τους στο χώρο των γραφείων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης , Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου

 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εργασίες καθαρισμού του χώρου που χρησιμοποιείται ως αρχείο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας . Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης , Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.

 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποξήλωση παλαιάς καλωδίωσης και εγκατάσταση νέας δομημένης καλωδίωσης, καθώς και δημιουργία θέσεων εργασίας στο χώρο των γραφείων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας. Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης , Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.

 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το Επιμελητήριο Καρδίτσας. Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην διοργάνωση της εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2022» σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας. Εισηγητής: Εκίζογλου Σαράντης, Β΄ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου.

 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στον προϋπολογισμό λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού. Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοργάνωση Ημερίδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο CSI με θέμα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΆΤΕΣ». Εισηγητής: Παπαδημητρίου Γεώργιος , Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.

 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας για την οικονομική ενίσχυση του «37ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας» που έγινε από 17-26/3/2022. Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα από την καλλιτεχνική ομάδα ΄΄ΔΡΥΑΔΕΣ ΕΝ ΠΛΩ΄΄ για την οικονομική στήριξη του «5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας Mη IDFD» που θα γίνει στην Καρδίτσα και στη Λίμνη Πλαστήρα από 3-5/6/2022 . Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Αθλητικής Κολυμβητικής Ακαδημίας Καρδίτσας (ΑΚΑΚ) για οικονομική ενίσχυση της διεξαγωγής των κολυμβητικών αγώνων «ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ JUNIOR 2022» που θα διεξαχθούν στις 16 και 17/4/2022. Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Ποδηλατικού Ομίλου Καρδίτσας για οικονομική ενίσχυση της διοργάνωσης αγώνα ποδηλασίας στις 10/4/2022 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος 2022. Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο κόστος διοργάνωσης των εκδηλώσεων του FERRARI Club «Passione Rossa» στην Καρδίτσα και στην Λίμνη Πλαστήρα που θα γίνουν από 7-10/6/2022. Εισηγητής: Στεργιούλης Γεώργιος , Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

 15. Διάφορα .


Για τη συμμετοχή σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων (zoom) του Επιμελητηρίου Καρδίτσας θα σας αποσταλεί σχετικός σύνδεσμος (link) στο e-mail σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ
Ημερομηνία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ

 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Ζορπίδης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης σας προσκαλούν σε διαδικτυακή εκδήλωση με αφορμή τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας του Επιμελητηρίου μας και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)

Προστασία Εμπορικών Σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και εφευρέσεων

 

Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2022

Ώρα: 18:00 μ.μ.

μέσω της εφαρμογής zoom

 

Θέματα συζήτησης:

 

Συνεργασία Ε.Ε.Θ.-Ο.Β.Ι.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Βιομηχανικά Σχέδια

Εμπορικά Σήματα

Χρηματοδότηση ΜΜΕ από EUIPO (SME FUND)

 

Κεντρικός ομιλητής: Δρ. Γεώργιος Ασημόπουλος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Ο.Β.Ι.

Παρακαλώ στείλτε πιθανά ερωτήματα σας, έως τη Τρίτη, 01 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ., στο email spanou@epepthe.gr, ώστε να απαντηθούν στο τέλος της εκδήλωσης

Στην εκδήλωση μπορείτε να συμμετέχετε πατώντας στο ακόλουθο σύνδεσμο την μέρα και ώρα της εκδήλωσης:

 

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/81916695033?pwd=cXJUZHczOUxmb0VacU12T2V3MVFMUT09

Meeting ID: 819 1669 5033

Passcode: 690188

 

Την εκδήλωση μπορείτε να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά  στην σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  Θεσσαλονίκης στο Facebook και στο κανάλι του επιμελητηρίου στο YouTube

Υπεύθυνος Διοργάνωσης: Επιτροπή Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Νεοφυών Επιχειρήσεων Ε.Ε.Θ.

 

Τακτικοί - έκτακτοι έλεγχοι Πυρασφαλείας
Ημερομηνία:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΘΕΜΑ «Τακτικοί -έκτακτοι έλεγχοι Πυρασφαλείας»

Σας γνωρίζουμε ότι :

1.Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών και επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε ότι

σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 19/2022 «Διαδικασία επιβολής διοικητικών

Προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας»

(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί εκτάκτους ελέγχους

Διαπίστωσης της τήρησης των μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται για

τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις-επιχειρήσεις.

 

2.Εφίσταται η προσοχή των ιδιοκτητών-εκμεταλλευτών όσον αφορά την συντήρηση κάθε

έτος, των μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται για εκάστοτε χρήση

καθώς και την παράλληλη ενημέρωση του βιβλίου ελέγχου-συντήρησης των μέσων

ενεργητικής πυροπροστασίας(κόκκινο βιβλίο) της επιχείρησης.

 

3.Επισημαίνεται ότι το ελάχιστο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι τα διακόσια ευρώ

(200€) και το μέγιστο τα πέντε χιλιάδες ευρώ(5000€) αναλόγως της βαρύτητας της

Παράβασης κατ΄ επιταγή του Ν.4667/2020 Αριθμ.167.

 

4.Ενόψει των εορτών και με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης των μέτρων και μέσων

Πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, οικονομικές δραστηριότητες, στις

οποίες παρατηρείται αυξημένη κίνηση και συνάθροιση ατόμων, με αποτέλεσμα να

ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού και των εργαζομένων σε

περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία

Καρδίτσας θα διενεργήσει τακτικούς- δειγματοληπτικούς ή/και έκτακτους ελέγχους.

 

5.Κατά τη διενέργεια των ελέγχων θα λαμβάνονται υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέτρα

Πρόληψης και προστασίας από το κορωνοϊό (COVID-19), σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό

Και τις εξειδικευμένες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ημερομηνία:

 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2022 : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ CPV : 79713000-5» ΤΟ ΥΓ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2022 : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» CPV : 90911200-8 ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)