karditsacci-logo
Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
e-boss-gr
directmarket
Κύριο θέμα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Δ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ "FOODEXPO 2023"
Ημερομηνία: 16/01/2023

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TOY ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ «FOOD EXPO 2023»

(18/3/2023-20/3/2023)

 

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας προτίθεται να συμμετάσχει με δικό του περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD EXPO 2023», το οποίο θα διαθέσει στα μέλη του.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες-μέλη του Επιμελητήριου Καρδίτσας που ενδιαφέρονται , να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά μέχρι και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023. Λόγω των περιορισμένων τετραγωνικών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας .

Δηλώσεις συμμετοχής  στα τηλ. 24410 22301 και 22334 κα Γιαννακοπούλου.

Εκδήλωση Εμπορικού Συλλόγου Καρδίστσας
Ημερομηνία: 29/12/2022

Στηρίζουμε την Τοπική Αγορά
Ημερομηνία: 28/12/2022

Προκηρύξεις
Ημερομηνία: 20/12/2022

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια ειδώ ειδών, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς Λάρισας.

Παρακάτω ακολουθούν τα link με τις τρεις (6) προκηρύξεις και σχετικά έγγραφα.

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 22/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 23/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 25/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 26/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Περίληψη υπ΄ αριθμ. 27/2022 Διακήρυξης Διαγωνισμού

Υπεύθυνη Δήλωση IBAN

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Δ. 1400/73

 

9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ- The Greek Fine Food Exhibition
Ημερομηνία: 09/12/2022

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας προτίθεται να συμμετάσχει με περίπτερο στην Έκθεση «9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ- The Greek Fine Food Exhibition», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 4-6 Φεβρουαρίου 2023 στο MEC Παιανίας.

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας από κοινού με την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα επιδοτήσει μέρος του κόστους συμμετοχής των επιχειρήσεων.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρηματίες-μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Καρδίτσας  στο τηλ. 24410 22301 (κα Μιχαλίτσα Γιαννακοπούλου)

Πρόσκληση
Ημερομηνία: 08/12/2022

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε)

Προσκαλεί τα μέλη του, σε Εκδήλωση Ενημέρωσης – Διαβούλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, την Τρίτη  13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30, για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της «Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων μέσω του LEADER» για την περίοδο 2023-2027.

Το σχέδιο Τοπικού Προγράμματος LEADER 2023-2027, με προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής το σύνολο των Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας θα σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω της τα πάνω» προσέγγισης ως προϊόν διαβούλευσης με της αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.

Η εκδήλωση έχει σαν στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση και την καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τα μέλη / επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΣΣ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων - ΙΜΕ
Ημερομηνία: 06/12/2022

Την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022, στις 18:00, στο Επιμελητήριο Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου με τίτλο “Ιατρείο Μικρών Επιχειρήσεων - IME”.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη μίας on-line υπηρεσίας υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, κυρίως στην περιφέρεια, για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων λειτουργίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η υπηρεσία υποστηρίζεται από μια ψηφιακή πλατφόρμα και ένα μοντέλο διαχείρισης και αξιοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) με σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας και αξιοποίησης (business analytics). Με την υπηρεσία, η μικρή επιχείρηση αποκτά πρόσβαση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία της παρέχει διάγνωση, επιχειρηματικές συμβουλές και οδηγίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και οι οποίες σε σημαντικό βαθμό προσφέρονται δωρεάν. Επιπλέον, μέσω του έργου έχει διαμορφωθεί ένα ψηφιακό εργαλείο εξειδικευμένης υποστήριξης συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Στο συνεργατικό σχήμα συμμετέχουν 3 Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ). Στο σχήμα συμβάλει ως επιχειρηματικός εταίρος η Επιχείρηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Grant Thornton.

Το έργο έχει ως βασικό στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων, που έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία. Είναι συμβατό με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την «Έξυπνη Εξειδίκευση» και του «Προγράμματος Περιφερειακής Καινοτομίας (ΠΠΚ)».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδ. Έργου Τ1ΕΔΚ-02161).

 

Πληροφορίες:

https://ime.uth.gr/

 

Facebook event:

https://www.facebook.com/events/3014565735355739

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ημερομηνία: 30/11/2022

Ειδική εκδήλωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

και του Επιμελητηρίου Καρδίτσας,

με θέμα την Πάταξη της Παραοικονομίας και του Παρεμπορίου

και την προστασία των στεγασμένων επιχειρήσεων

 

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Ιωάννης Μασούτης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, κ. Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης,  και ο Προέδρος της Θεματικής Επιτροπής Παραοικονομίας και Παρεμπορίου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου,

σας προσκαλούν

σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί  στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, την 3η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., με τη συμμετοχή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς και με θέμα: «Ανάδειξη της τεράστιας μάστιγας του Παρεμπορίου και της Παραοικονομίας»,  η οποία πλήττει την Ελληνική Οικονομία, το νόμιμο εμπόριο και τον υγιή ανταγωνισμό.

Τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. θα εκπροσωπήσει ο Διοικητής της κ. Χαράλαμπος Μελισσινός.

Στόχος μας είναι να γίνει κατανοητό, ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και με όλες μας τις δυνάμεις να σταματήσουμε την οικονομική αιμορραγία που προκαλούν τα λαθραία και παραποιημένα προϊόντα, τόσο στην υγιή Επιχειρηματικότητα όσο και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η δραστική μείωση του Παρεμπορίου και ο περιορισμός της Παραοικονομίας απαιτεί τη σύμπραξη και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων, ως εκ τούτου θεωρούμε την παρουσία σας απαραίτητη.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)