ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ 2019 - 2020
Τοποθεσία:Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 2019-2020

Ενημερωτικό Σημείωμα για Εργοδότες

«Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» (9μηνη πρακτική άσκηση αποφοίτων ΕΠΑΛ) διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών (είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, επτά (7) ώρες την ημέρα. Έναρξη τμημάτων & πρακτικής τον Οκτώβριο του 2019.

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET για την είσοδο τους.

Για την ενημέρωση τους περί της μαθητείας των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται το Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τους εργοδότες της περιόδου 2019-2020 (κυρίως του ιδιωτικού τομέα) καθώς και τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (Γνωστοποίηση Εγκυκλίου 20 του ΕΦΚΑ) .

Οι καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρησης των θέσεων μαθητείας για τους ιδιωτικούς φορείς είναι μέχρι 6/9/2019.

(Πληροφορίες: ΔΔΕ Καρδίτσας, τηλ. 2441080319)

 

 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2019 ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΘΕΡΜΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΧΝ/ΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

6

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

7

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

9

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

12

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

13

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

14

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

15

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

16

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

17

ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

18

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

19

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

20

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας θα πρέπει να προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο portal του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET για την είσοδο τους.

Για την ενημέρωση τους περί της μαθητείας των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται το Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τους εργοδότες της περιόδου 2019-2020 (κυρίως του ιδιωτικού τομέα) καθώς και τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (Γνωστοποίηση Εγκυκλίου 20 του ΕΦΚΑ) .

Οι καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρησης των θέσεων μαθητείας για τους ιδιωτικούς φορείς είναι μέχρι 6/9/2019.

(Πληροφορίες: ΔΔΕ Καρδίτσας, τηλ. 2441080319)

 

 

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας