Δελτίο προσφορών προϊόντων και επιχειρηματικών συνεργασιών

Αριθ. δελτίου: 29
Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2009

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει στα μέλη του αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι κατωτέρω οίκοι του εξωτερικού ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με Ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να διαθέσουν στην Ελληνική αγορά τα κάτωθι αναφερόμενα ή να αντιπροσωπευτούν.

Σημειώνεται ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων των δημοσιευμένων προσφορών προϊόντων και επιχειρηματικών συνεργασιών, για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι οίκοι του εξωτερικού και τα κατά τόπους εμπορικά τμήματα των πρεσβειών που αποστέλλουν στο ΕΒΕΑ τα στοιχεία των επιχειρήσεων.

Πληροφορίες

www.acci.gr

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-3627911
Fax. 210-3631139
e-mail: [email protected]

Σελίδες 1 2 3 4

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας