Δελτίο Προσφορών Προϊόντων και Επιχειρηματικών Συνεργασιών

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει στα μέλη του αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι κατωτέρω οίκοι του εξωτερικού ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να διαθέσουν στην ελληνική αγορά τα κάτωθι αναφερόμενα είδη ή να αντιπροσωπευτούν.

Σημειώνεται ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων των δημοσιευμένων προσφορών προϊόντων και επιχειρηματικών συνεργασιών, για τις οποίες είναι υπευθυνοι οι οίκοι του εξωτερικού και τα κατά τόπους εμπορικά τμήματα των πρεσβειών που αποστέλλουν στο ΕΒΕΑ τα στοιχεία των επιχειρήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
www.acci.gr
Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα
Τηλ. 210 3627911
Φαξ. 210 3631139
e-mail: [email protected]

Ενημερωτικό δελτίο
σελ.1
σελ.2

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας