Οργάνωση και διάρθρωση υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης η οποία συγκροτείται ως εξής:

α. Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων
β. Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
γ. Τμήμα Μητρώου – Μηχανογραφικών Εφαρμογώντης Διεύθυνσης του Επιμελητηρίου προΐσταται η:
Γεωργία Κοτρώνη Π.Ε. Διοικ. Οικονομικού με βαθμό Α΄

Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών θεμάτων
Υπεύθυνοι τμήματος:
Ελπίδα Παπαβασιλείου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
Υπεύθυνοι τμήματος:
Σωτηρία Αλμανταριώτου Δ.Ε. Διοικητικών – Γραμματέων ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Μιχαλίτσα Γιαννακοπούλου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού

Τμήμα Μητρώου – Μηχανογραφικών Εφαρμογών
Υπεύθυνοι τμήματος:
Μιχαλίτσα Γιαννακοπούλου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού
Ευάγγελος Γαγάτσιας Υ.Ε. Επιμελητών

Επιχειρηματικός Σύμβουλος Επιμελητηρίου: Μαυρογιάννης Μανώλης

Το περιεχόμενο εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας