Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
Ενημέρωση
 Διαβάστε τα νέα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας
Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Επιχειρούμε Έξω»

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Μουσικά Δικαιώματα

ΒΡΕΣ ΤΟ ΓΕΜΗ ΣΟΥ

«Ανακαλύπτοντας» το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)