Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
Εκπρόσωποι της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και υπηρεσιακοί παράγοντες επισκέφθηκαν τη βουλή των Ελλήνων.
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)