Αναζήτηση
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
TK 43100, Καρδίτσα

τηλ: 24410 22301
φαξ: 24410 22238
email: info@karditsacci.gr
Ημ/νία: 09/07/2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
 Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνσμό
Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)